Företag

För information om våra samarbetspartners, klicka på företagensloggorna

Guld

Silver

Brons

AFRY är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur.

Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik.

Vi är drygt 16000 anställda utspridda över hela världen, varav ca 10 000 sitter i Sverige.

 

På våra kontor sitter många discipliner, såsom byggkonstruktion, geoteknik, transport, miljö, brand, akustik, el, storkök, process- samt produktteknik, m.fl.

Detta ger oss möjligheten till ett stort internt nätverk, där vi alltid har någon att bolla frågan med.

Vi är ett helt unikt konsultföretag med kompetens i princip alla branscher.

 

AFRY är ett företag med ett högt kundfokus, där alla medarbetare förväntas ta ett stort rollansvar i projekten.

Vi ser individen! Vi tror på samarbete! Vi löser problem och vi firar tillsammans!

Kom till vår monter under BAM-mässan 23/11 om du önskar att veta mer om hur vår vardag som konsult ser ut eller hur det är att arbeta på AFRY.

 

Välkommen!

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och möts. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor 2021. Skanska är verksamma i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och den samlade expertisen hos över 30 000 medarbetare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

ED Gruppen består av bland annat av ED Bygg som är ett byggbolag, Söderstaden som är ett fastighetsbolag och Arqly som är ett konsultbolag bestående av arkitekter, konstruktörer och bygg- och projektledare. Vi finns idag ibland annat Västervik, Norrköping, Linköping, Nyköping, Stockholm, Ludvika och Borlänge och sysselsätter ca 200 personer.

 

ED Gruppen skall ligga i framkant när det gäller att nyttja möjligheterna med digitalisering och industrialisering för att vara del av hållbart samhällsbyggande.

Koncernen ska stå för helhetstänkande. Flera olika kompetenser skapar tillsammans flexibla lösningar utifrån standardiserade processer och plattformer.

NCC är byggföretaget med expertis att hantera komplexiteten i en byggprocess från start till mål, som ger en positiv påverkan på samhället och bidrar till dess utveckling. NCC bygger skolor, sjukhus, vägar, broar, hus, kontor och mycket mer. Vi utmanar oss själva för att skapa en bättre morgondag med hållbara lösningar av högsta klass.


Vi vill driva utvecklingen framåt, lyssna, dela idéer och samarbeta.

Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid.

Rejlers - Home of the learning minds!


För oss är lärandet och våra medarbetare viktigast. Rejlers är en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt.

I teknikens absoluta framkant skapar vi en hållbar framtid genom kunskap inom områdena buildings, energy, comsec, industry och infra.

Rejlers sticker ut då vi är det ’lilla stora’ företaget i vår bransch – tillräckligt stora för att vinna de intressantaste uppdragen, samtidigt som

vi bevarar en familjär företagskultur med korta beslutsvägar. För Rejlers medarbetare är detta en kombination som ger en idealisk miljö

för lärande och utveckling, vilket är avgörande för vår framtida framgång, eftersom vi helt och hållet lever på våra medarbetares kunskap

och förmågor.

 

Vi är idag 2 600 medarbetare på 70 orter i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. I Sverige arbetar närmre 1 200 konsulter

över hela landet och varje åt genomför Rejlers cirka 15 000 kunduppdrag.


Vill du veta mer om oss? Spana in vår Youtube-kanal ”Rejlers Play”, lyssna på vår podd ”Nytänkarna” eller besök vår hemsida www.rejlers.se!

Vi är Specialfastigheter


Specialfastigheter är Sveriges ledande bolag inom säkerhetsfastigheter. Vi äger, utvecklar och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter som till exempel kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet med höga säkerhetskrav och som kräver hög kompetens, affärsmässighet och sekretess av oss medarbetare. Hos oss blir du en del av en engagerad och framåtriktad företagskultur, alltid med kunden i fokus. Vi kan erbjuda dig intressanta utmaningar, utveckling och en unik inblick i verksamheter med ett nationellt säkerhetsintresse.


Välkommen till en värd full av möjligheter!

 www.specialfastigheter.se

Här bor framtiden.

Stångåstaden är Linköpings största bostadsbolag och en av landets ledande bostadsaktörer. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 000 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.  Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​ I våra fastigheter finns det drygt 400 lokaler. Vi ägs av kommunen, och i förlängningen av alla som bor i vår stad. Det innebär att vi har ett ansvar som sträcker sig långt bortom att bara se till så att människor har någonstans att bo. Eller att skapa platser som känns hemma. Det gör vi. Men det finns också ett större perspektiv i vårt uppdrag: vi ska bidra till livet i Linköping och jobba för stans bästa.


Därför utvecklar vi hållbara hem, kvarter och stadsdelar där generationer av människor kan trivas, förverkliga sina drömmar och leva ett rikt liv. Tillsammans med kunder, medarbetare och engagerade aktörer bygger vi en stad där vardagen känns trygg och framtiden kittlande. En stad där möjligheterna är många och utmaningarna få. Inte bara för de som väljer att bo hos just oss, utan för alla. 

Det är så vi skapar framtidsstaden Linköping.


Länkar:


Webb

LinkedIn

Instagram

Facebook


Kom och lyssna på Robert Bäckströms yrkesresa och hans spännande projekt. Han är byggnadsingenjör och jobbar som projektledare inom nyproduktion hos Stångåstaden.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.


Länkar

www.tyrens.se

LinkedIn

Instagram

Facebook

Twitter

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag.

 

Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

PE är ett ledande konsultföretag med fokus på byggnader – inne, ute och allt runtomkring. Hos oss jobbar arkitekter, konstruktörer, ingenjörer och specialister som tillsammans med våra kunder planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen. Vi är cirka 900 medarbetare på ett 20-tal orter i Sverige. Vi välkomnar engagerade studenter och unga talanger som är ambitiösa, proaktiva och som drivs av att göra verklig skillnad. Finns dessa bitar på plats, har du goda möjligheter till en framtida anställning hos oss. Läs mer och connecta med oss på karriar.pe.se

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en resursstark heltäckande aktör inom byggsektorn i Östergötland. Med ledning och medarbetare som bor i närområdet är vi ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Med huvudkontor i Linköping och lokalkontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång är vi idag ett av landets större byggföretag med ca 400 skickliga och engagerade medarbetare. Vi har hela Östergötland som arbetsplats. Det är vi som är länets byggare!

Dronepartner är ett ungt mätföretag som fokuserar på precisionsmätning inom bygg- och anläggningsbranschen. Vårt syfte är att göra det lätt för byggbranschen att använda sig av avancerade tekniker i både projekterings- och produktionsstadiet. Med hjälp av nya tekniker såsom drönare och laserscanare kan vi leverera högupplösta modeller och flygbilder som ger våra kunder en helhetsbild över deras projekt. Modellerna är georefererade och kan levereras i ett format som passar era program. Vår webbsida Droneportal gör det enkelt att ta del av materialet och få kontroll över projekten.


Läs gärna mer på www.dronepartner.se


Hifab är en oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vi erbjuder specialiserad kompetens och unik erfarenhet till våra kunder som äger, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler och infrastruktur. Hifab grundades 1947, omsätter 315 miljoner och finns representerade över hela Sverige och driver även internationella projekt.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Vi är en innovativ byggkoncern med en stark ambition att tillhöra och tillföra något nytt. För kunder, samhället och nästa generation. Vi brinner för samhällsnytta och ser stort värde i att bygga med hållbarhet, idrott och hälsa i fokus. Starkt entreprenörskap, närhet till lokala företag och engagerade medarbetare har alltid varit kärnan i Sernekes erbjudande.

Börja som trainee, utvecklas på vägen och fortsätt som chef eller specialist inom infrastruktur.

 

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Som trainee hos oss får du göra både och. På vägen ställer vi om och vinner ny mark i vårt miljö- och klimatarbete. Är du snart nyexaminerad civil- eller högskoleingenjör och vill vara med och driva omställningen? Sök till Svevias traineeprogram 2023. Intresserad? Läs mer på svevia.se/trainee

 

Om Svevia

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2100 medarbetare finns på över 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Vi bygger vägar, broar, hamnar och lägger grunden för vindkraftsparker, järnvägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, parker, gator och torg.

Brandprojektering tillhandahåller konsulttjänster och utbildning inom brandskydd, riskhantering och brandfarlig vara. Vi erbjuder en stor samlad kompetens kring byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd. Våra tjänster säljer vi till alla som efterfrågar dem inom såväl privat som offentlig sektor.

Älska vardagen. Jobba för framtiden.

Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.

Vi är 180 medarbetare som varje dag, året om, ser till att viktiga funktioner i samhället fungerar på ett bra och hållbart sätt.

 

När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle.


Läs mer på vår webbplats: www.nodra.se/jobb.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.

 

I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger.

 

Vi är många som jobbar i Peab. Alla har vi olika personligheter och uppgifter men är lika på ett sätt: vi hämtar kraft och inspiration från våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig - JUPP. Som medarbetare jobbar vi bättre tillsammans, det gör att vi utvecklas och har kul på jobbet.

 

Våra kunder uppskattar att vi finns lokalt och kan möta deras behov, vilket är viktigt för oss. Därför förväntas ledare i Peab vara ansvarsfulla entreprenörer och modiga förebilder som förstår vår omvärld och låter människor växa.

 

Vi kan erbjuda sommarjobb, praktik eller möjlighet att skriva ditt examensarbete i Peab.

 

Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull, och som vill jobba, trivas och utvecklas som Nordens Samhällsbyggare.

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknologi. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder.


Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.


Structor Östergötland AB


Structor Östergötland AB är ett specialistföretag med fokus på projekt- och byggledning samt kontroll och besiktning inom bygg-, installations- och anläggningsprojekt för näringsliv och allmännyttig verksamhet.


Vi är projektledare och besiktningsmän med lång erfarenhet från både entreprenör- och beställarledet, vilket ger oss den inställning, attityd och kunskap som krävs för att ro våra uppdragsgivares projekt i hamn till rätt kostnad, kvalitet och funktion.


Structor Östergötland AB bildades hösten 2002 och har kontor i Norrköping.


Structor Östergötland AB:s mål är att vara en kompetent och engagerad samarbetspartner vars strävan är att alltid leverera högkvalitativa tjänster och ständigt söka den bästa och mest effektiva lösningen för våra uppdragsgivare. Enkelhet i organisation och administration är ledstjärnor.


Bolaget är väl etablerat i regionen men är i ständig utveckling.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer.

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.


För ytterligare information, www.sweco.se

Trimble är ett industriteknikföretag som förändrar hur världen fungerar genom att leverera lösningar som gör att våra kunder kan frodas. Kärnteknologier inom positionering, modellering, uppkopplingsmöjligheter och dataanalys kopplar samman den digitala och fysiska världen för att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet, transparens och hållbarhet. Från specialbyggda produkter till livscykellösningar för företag förvandlar Trimble industrier som jordbruk, byggnation, geospatial och transport.


JM´s verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.