Företag

Här är alla företag som kommer att delta på BAM mässan 2023

För information om våra samarbetspartners, klicka på företagensloggorna

GULD

Silver

Brons

Företagsbeskrivningar

Rejlers - Home of the learning minds!


För oss är lärandet och våra medarbetare viktigast. Rejlers är en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt.


I teknikens absoluta framkant skapar vi en hållbar framtid genom kunskap inom områdena buildings, energy, comsec, industry och infra.


Rejlers sticker ut då vi är det ’lilla stora’ företaget i vår bransch – tillräckligt stora för att vinna de intressantaste uppdragen, samtidigt som vi bevarar en familjär företagskultur med korta beslutsvägar. För Rejlers medarbetare är detta en kombination som ger en idealisk miljö för lärande och utveckling, vilket är avgörande för vår framtida framgång, eftersom vi helt och hållet lever

Här bor framtiden.


Stångåstaden är Linköpings största bostadsbolag och en av landets ledande bostadsaktörer. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4000 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.  Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​ I våra fastigheter finns det drygt 400 lokaler. Vi ägs av kommunen, och i förlängningen av alla som bor i vår stad. Det innebär att vi har ett ansvar som sträcker sig långt bortom att bara se till så att människor har någonstans att bo. Eller att skapa platser som känns hemma. Det gör vi. Men det finns också ett större perspektiv i vårt uppdrag: vi ska bidra till livet i Linköping och jobba för stans bästa.


Därför utvecklar vi hållbara hem, kvarter och stadsdelar där generationer av människor kan trivas, förverkliga sina drömmar och leva ett rikt liv. Tillsammans med kunder, medarbetare och engagerade aktörer bygger vi en stad där vardagen känns trygg och framtiden kittlande. En stad där möjligheterna är många och utmaningarna få. Inte bara för de som väljer att bo hos just oss, utan för alla. 


Det är så vi skapar framtidsstaden Linköping. Gå gärna in på https://livet.stangastaden.se/ för att få veta mer om oss.

Specialfastigheter är Sveriges ledande bolag inom säkerhetsfastigheter. Vi äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, där flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Vi finns från Ystad till Haparanda med kontor i Stockholm, Linköping, Lund, Göteborg, Örebro och Sundsvall. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin.

Välkommen till en värd av möjligheter!

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.


I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger.


Vi är många som jobbar i Peab. Alla har vi olika personligheter och uppgifter men är lika på ett sätt: vi hämtar kraft och inspiration från våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig - JUPP. Som medarbetare jobbar vi bättre tillsammans, det gör att vi utvecklas och har kul på jobbet.


Våra kunder uppskattar att vi finns lokalt och kan möta deras behov, vilket är viktigt för oss. Därför förväntas ledare i Peab vara ansvarsfulla entreprenörer och modiga förebilder som förstår vår omvärld och låter människor växa.

Vi kan erbjuda sommarjobb, praktik eller möjlighet att skriva ditt examensarbete i Peab.


Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull, och som vill jobba, trivas och utvecklas som Nordens Samhällsbyggare.

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och möts. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor 2021. Skanska är verksamma i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och den samlade expertisen hos över 30 000 medarbetare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid

ED Gruppen består av bland annat av ED Bygg som är ett byggbolag, Söderstaden som är ett fastighetsbolag och Arqly som är ett konsultbolag bestående av arkitekter, konstruktörer och bygg- och projektledare. Vi finns idag ibland annat Västervik, Norrköping, Linköping, Nyköping, Stockholm, Ludvika och Borlänge och sysselsätter ca 200 personer.

 

ED Gruppen skall ligga i framkant när det gäller att nyttja möjligheterna med digitalisering och industrialisering för att vara del av hållbart samhällsbyggande.

Koncernen ska stå för helhetstänkande. Flera olika kompetenser skapar tillsammans flexibla lösningar utifrån standardiserade processer och plattformer.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

AFRY är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. År 2022 var vi drygt 19 000 anställda utspridda över hela världen, varav ca 17 000 sitter i Sverige.

 

På våra kontor sitter många discipliner, såsom byggkonstruktion, geoteknik, transport, miljö, brand, akustik, el, storkök, process- samt produktteknik, m.fl. Detta ger oss möjligheten till ett stort internt nätverk, där vi alltid har någon att bolla frågan med. Vi är ett konsultföretag med kompetens i princip alla branscher.

 

AFRY är ett företag med ett högt kundfokus, där alla medarbetare förväntas ta ett stort rollansvar i projekten. Vi ser individen! Vi tror på samarbete! Vi löser problem och vi firar tillsammans! Kom på vår lunchföreläsning och till vår monter om du önskar att veta mer om hur vår vardag ser ut eller hur det är att arbeta på AFRY.

 

Välkommen!

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, ­invånarna och samhället i stort. Vi vet att våra lösningar är beroende av med­arbetarnas kreativitet, kunskap och integritet. Vi välkomnar individuella skillnader och skapar team med olika kompetenser för att nå innovativa lösningar.

 

Hållbarhet genomsyrar alla våra projekt. Vi hjälper våra kunder att bidra till 1,5-gradersmålet, öka den ­biologiska mångfalden istället för att minska den och se till att vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i, bland mycket annat.

 

Den svenska verksamheten

I Sverige är vi cirka 1 900 medarbetare ­fördelade på 29 ­kontor över hela landet. Vår totala omsättning 2022 uppgick till 2,2 miljarder kronor.

 

Vi är organiserade inom ­områdena Buildings, Transport, Environment & Health, Water, Energy, Project ­Management och Management ­Consulting men jobbar så gott som alltid tvärdisciplinärt. Vår ­organisation ger goda förutsättningar att lära känna kunden och kundens behov så att vi kan erbjuda koncernens samtliga tjänster. Det gör att varje uppdrag kan tillsättas med resurser utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

 

Hur vi tillför värde

Vi fokuserar på kundens kund, de som ska leva, använda eller verka i de lösningar vi tar fram. När vi ger råd är det baserat på vår detaljerade kunskap, vår tekniska expertis och att vi ser hur kunden kan dra nytta av hela vårt tjänsteutbud. Vår konsultverksamhet bygger på ett helhets­perspektiv. Vi optimerar utformningen av våra projekt för att säkerställa att våra kunder får mest valuta för pengarna.

 

Vi ägs av en stiftelse och vår ­ägarform ­säkerställer vår integritet och att verksamheten är oberoende av externa eller personliga intressen. Vår ägarform gör att vi kan ­fokusera på att skapa långsiktigt värde ­till­sammans med våra kunder.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en resursstark heltäckande aktör inom byggsektorn i Östergötland. Med ledning och medarbetare som bor i närområdet är vi ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Med huvudkontor i Linköping och lokalkontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång är vi idag ett av landets större byggföretag med ca 400 skickliga och engagerade medarbetare. Vi har hela Östergötland som arbetsplats. Det är vi som är länets byggare!

Riksbyggen är ett kooperativt företag som verkar inom bostadsbyggande och fastighetsförvaltning. Vi bedriver verksamhet  i från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Hållbarhet, miljömedvetenhet och långsiktighet i vår verksamhet är något vi aktivt arbetar med för en bättre framtid. Vårt mål är att bygga bostäder för alla som vi sedan förvaltar och underhåller för alla.

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. Lokalt har vi verksamhet i hela Östergötland med lokalkontor i både Norrköping och Linköping.

Vi behöver fler som du!
Svevia är ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige och den ledande driftentreprenören..

Vi anlägger vägar, bygger och renoverar broar och lägger grunden för vindkraftsparker. Vi halkbekämpar på vintervägar och sköter mark och parker kring bostadsområden och idrottsanläggningar. Bland annat.

Varje dag arbetar våra 2 200 medarbetare med närmare 2 100 projekt som omsätter 11.3 miljarder kronor. Och vi finns på över 100 platser i Sverige och i Norge.

Trots vår storlek är beslutsvägarna korta och du har stora möjligheter att påverka både din egen och verksamhetens väg framåt.

Som det moderna serviceföretag vi är hittar vi nya sätt att ta ansvar för att de produkter vi producerar och de tjänster vi erbjuder har så lite negativ inverkan som möjligt på människor och miljö̈. På Svevia blir du förutom specialist inom ditt yrke även en viktig del av den resan.

Bli trainee och var med och bygg grunden i svensk infrastruktur

Vi erbjuder ett traineeprogram på 12 månader – för dig som vill utvecklas som ingenjör. Tillsammans med oss gör du samhällsnytta och får stad och land att fungera.

Läs mer på www.svevia.se/trainee

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknologi. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder.

Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Starta ditt liv som ingenjör med oss

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund för dig som studerar till eller arbetar som ingenjör. Vi stöttar dig redan under studietiden och förbereder dig för din framtida karriär som ingenjör.

För endast 15:-/mån får du förmånliga försäkringar, tillgång till stipendier, ett oslagbart nätverk och rådgivning. Du får även tillgång till Ny Tekniks digitala premiumtjänst, där du kan läsa om det senaste inom innovation, teknik och entreprenörskap.

Medan du fokuserar på dina studier, fokuserar vi på dig. Bli medlem idag: https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/

Structor Östergötland AB är ett specialistföretag med fokus på projekt- och byggledning samt kontroll och besiktning inom bygg-, installations- och anläggningsprojekt för näringsliv och allmännyttig verksamhet.


Vi är projektledare och besiktningsmän med lång erfarenhet från både entreprenör- och beställarledet, vilket ger oss den inställning, attityd och kunskap som krävs för att ro våra uppdragsgivares projekt i hamn till rätt kostnad, kvalitet och funktion.


Structor Östergötland AB bildades hösten 2002 och har kontor i Norrköping.


Structor Östergötland AB:s mål är att vara en kompetent och engagerad samarbetspartner vars strävan är att alltid leverera högkvalitativa tjänster och ständigt söka den bästa och mest effektiva lösningen för våra uppdragsgivare. Enkelhet i organisation och administration är ledstjärnor.


Bolaget är väl etablerat i regionen men är i ständig utveckling

NIRAS är en rådgivande ingenjörsverksamhet som levererar projekt och kunskap inom bland annat byggnation, hållbarhet, digitalisering och miljö. NIRAS verkar i hela världen med tyngdpunkt i norra Europa. På NIRAS i Östergötland levererar vi kvalificerade projektledningstjänster inom byggprocessens alla skeden. Just nu leder vi projekt hos polisen och kriminalvården, projekt som ska resultera i nya badanläggningar och idrottshallar, projekt inom läkemedelstillverkning och tung industri. Kom och prata med oss på BAM så berättar vi mer!

Norrköping är en stad i förvandling. Stadens silhuett med byggkranar skvallrar om hur Norrköping växer så det knakar. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål: badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.

Vill du också vara med och skapa Norrköpings framtid?

Välkommen till oss så berättar vi mer!

Hifab är en oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vårt erbjudande tar avstamp i lång specialiserad branscherfarenhet i kombination med kunskap om ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar. Våra kunder äger, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler och infrastruktur. Hifab grundades 1947, omsätter 300 miljoner och finns representerade över hela Sverige.

Dronepartner är ett ungt mätföretag som fokuserar på precisionsmätning inom bygg- och anläggningsbranschen. Vårt syfte är att göra det lätt för byggbranschen att använda sig av avancerade tekniker i både projekterings- och produktionsstadiet. Med hjälp av nya tekniker såsom drönare och laserscanare kan vi leverera högupplösta modeller och flygbilder som ger våra kunder en helhetsbild över deras projekt. Modellerna är georefererade och kan levereras i ett format som passar era program. Vår webbsida Droneportal gör det enkelt att ta del av materialet och få kontroll över projekten.


Läs gärna mer på www.dronepartner.se

På Trafikverket arbetar vi för ett tillgängligt Sverige i rörelse – dygnet runt, året om. Under kommande 10-årsperiod ska vi bygga ut, rusta upp och modernisera Sveriges infrastruktur för 700 miljarder.

Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid – en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping som öppnar för trafik år 2035.

Den nya järnvägen möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Just nu befinner sig projektet i alla skeden samtidigt - planläggning, bygghandling och produktion.

Vi behöver fler som vill göra Sverige närmare. Läs mer om projektet: trafikverket.se/ostlanken.

Vi driver kostnadseffektiva byggprojekt med full kontroll

E2C är ett kunskapsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Framför allt arbetar vi med entreprenad, rådgivning och projektutveckling. Vi tar ansvar för projekt från analys och strategi till byggnation och besiktning.


Vi driver projekt med kunskap


Vi gör vi det vi är allra bäst på – driver kostnadseffektiva projekt med kontinuerlig kvalitetsuppföljning och god kommunikation. De är minutiöst planerade med en fast och tydlig struktur. 


Vi vill att våra uppdragsgivare ska vara trygga och ser därför till att projekten kan följas i realtid. Från planering och upphandlingar till ekonomi och kvalitetskontroller. Sammantaget handlar det om hållbarhet i varje led. Att följa lagar och regler, hålla budget, tidplaner och kvalitetskrav. Men också att utföra ett arbete som är hållbart för klimatet och människorna som arbetar i projekten. 


Blir du nyfiken? Besök oss på mässan, gör en intresseanmälan eller kontakta oss för att göra ditt ex-jobb. Och läs mer på e2c.se

1946 grundade Karl Andersson en bysåg i Derome med sina besparingar. Genom entreprenörskap har tre generationer gjort Derome till Sveriges största familjeägda träindustri. Vi förenklar kundens vardag med en unik kedja från skog till färdigt hus, inklusive skogshantering, sågverk, byggmaterial, logistik, och bostadsutveckling. Inom Derome Träteknik arbetar vi med konstruktion av takstolar, stommar, prefabväggar och andra byggkomponenter. Vill du vara med och bygga framtiden med oss?