BAM 2023

Byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar


Linköpings universitet campus Norrköping

BAM är byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Syftet med dessa dagar är att studenter vid byggnadsingenjörsprogrammet, företag samt organisationer på arbetsmarknaden ska kunna träffas och diskutera framtiden gällande jobb, examensarbete m.m.BAM 2023 kommer pågå mellan veckorna 45 - 47

Tillsammans med Peking Padel håller BAM en padelturnering för byggstudenterna hos LiU och byggföretagen! 


Turneringen kommer att hållas hos Peking Padel: Kiselgatan 33 60223 Norrköping den 13 oktober mellan kl. 16-20.


Begränsade platser finns, först till kvarn gäller!

Under BAM-veckorna kommer studernerna att få möjlighet att prata med företag samt få en inblick på deras verksamhet. Under lunchföreläsningar får företagen presentera sig själva, hur de arbetar, vad de kan erbjuda samt hur vägen in i branschen kan se ut.


Se här för mer info om vilka företag som deltar samt när de föreläser.

Arrangörer

Vi i BAM-gruppen är alla studenter som går vårt tredje år på byggnadsingenjörs-programmet på LiU campus Norrköping. Vi vill hjälpa studenter och företag att knyta kontakter inför framtida arbeten och ex-jobb

Kontaktinformation 

Projektgruppen


Isac Säfström


Projektledare

avstånd

bam@n.lintek.liu.seWilmer Landin


Kassör

avstånd

kassor@bamdagarna.seEmma Tönnesen


Företagsansvarig

avstånd

foretag@bamdagarna.seLinus Siverholm


Företagsansvarig

avstånd

foretag@bamdagarna.seBenjamin Laudon


Mässansvarig

avstånd

massvard@bamdagarna.seAlexander Samuelsson


Mässansvarig

avstånd

massvard@bamdagarna.seEmma Harrysson


Tryck & material

avstånd

material@bamdagarna.seRobin Cedervall Lamin


Info & webb

avstånd

info@bamdagarna.seHerman Noresson


Evenmangsansvarig

avstånd

evenemang@bamdagarna.se