Vi skapar bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Hållbarhet

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tyréns medarbetare utvecklar långsiktiga lösningar och levererar hållbarhetstjänster i våra uppdrag. Tillsammans med våra kunder identifierar vi lösningar som är hållbara ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspektiv.

Nyfikenhet är nyckeln till kompetens

Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi på Tyréns värdesätter därför viljan att hitta nya lösningar och att känna lust till ny kunskap. Ny kompetens växer också fram ur uppmuntran, därför stimulerar vi kunskapsutbyten och engagemang som leder till utveckling. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer lägger Tyréns medarbetare ned ett stort engagemang i utvecklingsprojekt för att utveckla samhället.

Länkar


www.tyrens.se
https://www.linkedin.com/company/tyrens-ab/
https://www.instagram.com/tyrens_ab/
https://www.facebook.com/tyrensab/
https://twitter.com/tyrens_ab