Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Kundnära och engagerade medarbetare är kärnan i vår verksamhet och att skapa kundvärde i utmanande projekt är en del av vår vardag.

På Sweco är professionell utveckling inte bara en möjlighet, det är en förutsättning.

https://www.sweco.se/
https://www.facebook.com/Sweco/
https://twitter.com/SwecoSweden
https://www.linkedin.com/company/sweco/
https://www.instagram.com/swecosweden/