Vad är BAM?

BAM är byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Syftet med dessa dagar är att studenter vid byggnadsingenjörsprogrammet, företag samt organisationer på arbetsmarknaden ska kunna träffas och diskutera framtiden gällande jobb, examensarbete m.m.

BAM är uppdelat i olika dagar där föreläsningar sker under en period innan mässa och mingel.

Föreläsningar

Mellan den 11/11 och den 25/11 kommer föreläsningar att hållas. Dessa hålls av företag som kommer att finnas med under mässdagen och här förklarar de mer om sitt företag och vad de kan erbjuda er. Här har ni en ypperlig chans att lära sig mer om företagen.

På de föreläsningar som hålls under lunchen (kl 12:00) kommer det att delas ut gratis matlådor till de 50 första personerna som anmäler sig, så se till att anmäla er snabbt! Anmälan sker här på hemsidan och länkarna hittar ni på startsidan. Anmälan till respektive lunchföreläsning kommer att öppna ett par dagar innan föreläsningen äger rum.

Mässa

Den 26/11 kommer mässan att hållas där alla företag kommer att ställa ut med en monter. Här finns möjlighet att prata med företagen och vara med på roliga tävlingar!

Mingel

Den 27/11 anordnar Sveriges Bygginsdustrier ett mingel för studenter och företag. Här kan man knyta kontakter i en mer avslappnad miljö, lyssna på gästtala och komiker, samt äta en god måltid. Mer info finns här.