Vi vill jobba med er!


Föreläsningarna kan komma att ske antingen digitalt eller på plats beroende på hur omständigheterna ser ut efter sommaren.


Här kan ditt företag ta ställning till erat deltagande i BAM-dagarna hösten 2021!Infofolder med övergripande information till företag