Välkommen till Almroth

Vi är ett mindre byggföretag med över 40 års erfarenhet inom byggteknik. Vi är verksamma i framförallt Östergötland, där vi utför avancerade betongarbeten, kontors- och industribyggnationer samt byggservice.

Vår förkärlek till tekniskt utmanande projekt gör att vi främst arbetar med industribyggnationer och projekt som kräver lite mer rådgivning och kompetens i alla led. Det ger oss möjligheten att hela tiden anta nya utmaningar. För våra medarbetare innebär det en möjlighet att växa och utveckla sina kunskaper. För våra kunder innebär det en partner de kan lita på – genom hela processen.

Våra kunder finns inom såväl den privata sektorn som i kommunal och statlig verksamhet. Vår ambition är att bygga en stark relation med våra kunder och utföra uppdrag med hög kvalitet och lång hållbarhet. En stor del av våra uppdrag är totalentreprenader.

All byggstyrning sker i specialutvecklade, datoriserade projektledningssystem. Vi arbetar också i ett egenutvecklat kvalitets- och miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO-systemet. Vi vidareutbildar kontinuerligt våra medarbetare i såväl kvalitet som deras olika kompetensområden.

För dig som studerar kan vi erbjuda en djupdykning in i byggproduktionens alla steg. Fördjupa era kunskaper tillsammans med oss genom ett sommarjobb eller examensarbete.

Besök vår monter på mässan för att träffa oss och veta mer!

http://almrothab.se/
https://se.linkedin.com/company/almrothbygg
https://www.facebook.com/Almrothbygg/