Byggkonstruktion East

ÅF-Pöyry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vi är drygt 16000 anställda utspridda över hela världen, varav ca 10 000 sitter i Sverige.

Byggkonstruktion East verkar i hela den östra delen av Sverige med kontor i Norrköping, Linköping, Motala, Västerås samt Stockholm. Vi är allmänkonstruktörer med ett högt kundfokus, där alla medarbetare förväntas ta ett stort rollansvar i projekten. Vi ser individen! Vi tror på samarbete! -Vi löser problem tillsammans och vi firar tillsammans.

På våra kontor sitter många andra discipliner, såsom brand, akustik, storkök, el, geoteknik m.fl. Detta ger oss möjligheten till ett stort internt nätverk, där vi alltid har någon att bolla frågan med. Utöver de discipliner vi normalt jobbar med finns även många andra inom process- samt produktteknik. Detta gör oss till ett helt unikt konsultföretag med kompetens i princip alla branscher.

Kom till vår monter om du önskar att veta mer om hur vi som allmänkonstruktörer arbetar, hur vår vardag som byggkonstruktörer ser ut eller hur det är att arbeta på ÅF-Pöyry som byggkonstruktör. Välkommen!

Krematoriet - Norrköping

ÅF byggkonstruktion EAST har i samarbete med Svenska kyrkan fått uppdraget att projektera ett nytt krematorium i Norrköping. Ambitionerna i projektet är stora och förväntningarna höga, då byggnaden ska genomsyras av värdighet, högt kulturvärde och ses som ett minnesmärke för många generationer framöver.

För att uppnå dessa höga kriterier har vi fått äran att vara med redan från skisstadiet tillsammans med Fredrikssons Arkitekter. I ett nära samarbete föds kreativitet mellan disciplinerna och slutprodukten blir genomtänkt från grundsula till nock. ÅF tillhandahåller även övriga discipliner (El, Landskap, Brand, Akustik) i detta projekt och Svenska kyrkan ser stora fördelar med att samarbeta med oss som en helhet.

Att projektera ett krematorium innebär stora byggtekniska utmaningar då byggnaden innehåller såväl ugnsrum som kylrum av större modell. Extrem hetta och extrem kyla, avgränsande till varandra medför en hel del fuktproblematik att lösa byggtekniskt. Stora spännvidder, spränga berg för kulvert och har suterränggrundläggning ger också projektet spännande förutsättningar.

Krematoriet projekteras i Revit

Kom till montern om du vill höra mer om detta och om hur vi löser dessa utmaningar på ett ingenjörsmässigt sätt.

Albogaskolan-Söderköping

ÅF byggkonstruktion har fått möjligheten att vara med och projektera Albogaskolan i samarbete med Söderköpings Kommun. Skolan är det största investeringsprojektet i modern tid för kommunen, då ingenting liknande har blivit byggt på flera decennier. Behovet är 500 elever från årskurs F-6 med en tillhörande idrottshall.

Höga förväntningar råder gällande byggnadens funktion men även gällande dess arkitektoniska identitet, då den skall byggas i angränsning till ett populärt friluftsområde. Dessa förutsättningar bidrar till att kommunen har stora visioner gällande gestaltning och hållbart byggande, då skolan är tänkt att smälta in i naturen.

Stora glaspartier och en unik geometri skapar utmanande förutsättningar på utformningen både ur ett byggnadstekniskt och miljömässigt perspektiv.

Samtliga discipliner har från ett tidigt skede blivit inkopplade för att på bästa sätt kunna ge form åt en väl genomtänkt byggnad som ska skapa mervärde åt generationer framöver.

Albogaskolan projekteras i Tekla.

Kom till vår monter om du är intresserad av att höra mer om detta projekt.